Historia szkoły

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Szczecinie


Lata 2010

2009 Wojewódzka Szkoła Policealna dla młodziezy w Szczecinie

Lata 2010

2009 Wojewódzka Szkoła Policealna dla dorosłych w Szczecinie

Lata 2000

1 września 2009 r. - utworzenie Wojewódzkiego Zespołu Szkól Policealnych w Szczecinie

W roku szkolnym 2005 / 2006 rozpoczęliśmy kształcenie w nowym zawodzie: technik masażysta.

W roku szkolnym 2004 / 2005 przeniesiono do naszej szkoły kształcenie Ratowników Medycznych i Opiekunek Dziecięcych z Zespołu Szkół Medycznych i Pracowników Służb Społecznych.

Lata 2000

W roku 2006 po zakończeniu kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym nr 2, Zespół Szkół Policealnych i Pracowników Służb Społecznych zostaje rozwiązany i powstaje Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.

W roku 2002 po zakończeniu kształcenia w liceum Medycznym na mocy uchwały U.M. Medyczne Studium Zawodowe nr.2 łączy się ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych.

Lata 90-te Lata 90-te

W roku 1993 szkoła powraca do "Pałacu pod Globusem" i łączy sie z liceum Medycznym w Centrum kształcenia Medycznego.

Lata 80-te Lata 80-te

W roku 1985 nadanie szkole im. Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Lata 70-te

W roku szkolnym 1975/76 powstaje nowy kierunek kształcenia - techników fizjoterapii.

W roku 1972 Ośrodek Średnich Szkół Medycznych zostaje przemianowany na Medyczne Studium Zawodowe Nr1 i pod tą nazwą szkoła istnieje do dnia dzisiejszego.

Po reorganizacji w 1971r. w szczecińskim średnim szkolnictwie medycznym istniejące dwa Licea Medyczne połączono w jedną szkołę z siedzibą przy pl. Orła Białego.

Lata 70-te to okres dalszego rozwoju szkoły. W roku 1971 do istniejących już szkół dołącza Policealne Studium Medyczne Techników Dentystycznych.

Lata 70-te

W roku 1972 nadanie szkole nazwy Medyczne Studium Zawodowe nr2.

W roku 1971 Szkoła Pielęgniarstwa i Położnych zostanie przeniesiona do budynku przy al. Wojska Polskiego 63 i połączona z II Państwową Szkołą Pielęgniarstwa.

Lata 60-te

W wyniku starań władz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej powstaje nowy kierunek kształcenia: instruktorów higieny. Państwowa Szkoła Higieny istniała w latach 1967-69.

Od roku 1961 rozpoczęła działalność Szkoła Laborantów Medycznych Elektroradiologii. Weszła ona w skład Ośrodka Średnich Szkół Medycznych.

W latach 1960 - 65 funkcjonowała też 2 - letnia Szkoła Asystentek Pielęgniarstwa. W 1963r. na jej bazie powstaje 5 - letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa.

Lata 60-te

W roku 1964 powstaje Roczna Szkoła Opiekunek Dziecięcych.

W 1961 powstaje 5-letnie Liceum Pielęgniarstwa.

Lata 50-te

W 1952 r. placówka nasza otrzymała nazwę Ośrodka Średnich Szkół Medycznych. W 1956r. z inicjatywy Centrali Zaopatrzenia w leki CEFARM w Szczecinie, zostało otwarte 3 - letnie Technikum Farmaceutyczne.

Akt powołania przez Ministra Zdrowia z dnia 20.04.1950 r. zapoczątkował powołanie trzech typów szkół:

  • 3 - letnie Państwowe Liceum Felczerskie,
  • 3 - letnia Szkoła Felczerska,
  • 1,5 - roczna Szkoła Felczerska zwana Szkołą Awansu Społecznego.
Inauguracja pierwszego roku szkolnego odbyła się 23 września 1950r. W ramach Liceum Felczerskie go powstała też filia Wieczorowej Szkoły Ogólnokształcącej. Zaspokojenie potrzeb zakończyło działalność szkół w 1961r. Lecz 15.09.1952 r. na bazie działających szkół uruchomiono Szkołę Laborantów Medycznych, której nazwa została zmieniona na Szkołę Techników Analityki Medycznej.

Lata 50-te

W roku 1959 powstaje 5-letnie Liceum Pielęgniarstwa.

W roku 1957 siedziba "Pałac pod Globusem".

W 1953 Państwowa Szkoła Położnych

Lata 40-te Lata 40-te

W roku 1949 powstaje Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa

W roku 1948 decyzją Zarządu Głównego PCK powołana zostaje średnia szkoła medyczna przy placu Norwida 1/10

Kontakt

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
Sekretariat przy ul. Broniewskiego 9
71-460 Szczecin
Telefon: 091 454-17-61
Fax: 091 454-18-05
E-mail: sekretariat@zckziu.pl
formularz kontaktowy »

Organ prowadzący
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Zawody których uczymy

Technik masażysta Technik dentystyczny Technik elektroradiolog Kurs opiekun medyczny Opiekun medyczny Opiekunka dziecięca Asystent Osoby Niepełnosprawnej Terapeuta Zajęciowy Opiekun W Domu Pomocy Społecznej Opiekun osoby starszej Technik usług kosmetycznych Technik sterylizacji medycznej