Biblioteka

"W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz."

Krystyna Wodnicka

Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmienić na godziny radości."

Monteskiusz

"Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy".

Walt Whitman

Biblioteka szkolna informuje i zaprasza uczniów i słuchaczy do:

 1. Korzystania z zasobów biblioteki - podręczniki, literatura popularno-naukowa i czasopisma zawodowe niezbędne do pogłębienia wiedzy.
 2. Aktywnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez bibliotekę: konkursy i ogólnoszkolne dyktando.
 3. Udziału w Ogólnoszkolnych Wyborach Książek.
 4. Uczestnictwa w szkolnych spotkaniach z książką czytaną.
 5. Działań na rzecz społeczności lokalnej np. zbiórki słodyczy dla podopiecznych PCK w ramach akcji „Czerwonokrzyska gwiazdka”.
 6. Zapraszamy również do korzystania z udostępnionej literatury w ramach szkolnej akcji „Uwolnij książkę”. W ramach tej akcji można też przekazywać do biblioteki książki - beletrystyka.

Zachęcamy do systematycznego zaglądania na „Informator biblioteczny” wystawiony przed biblioteką, czytania ogłoszeń na tablicy samorządu oraz zapoznawania się z gazetkami przygotowywanymi przez bibliotekę umieszczanymi na tablicy w budynku nr 15.

Uczniów zainteresowanych pomocą w organizacji imprez bibliotecznych, czytelniczych lub chętnych do pomocy w bibliotece serdecznie zapraszamy.

Terminy imprez bibliotecznych będą podane z wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły, facebook’u, tablicy samorządu i informatorze bibliotecznym.

Więcej informacji w bibliotece szkolnej u nauczycieli-bibliotekarzy.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY CZASOPISM PRENUMEROWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ NA ROK 2016

„WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE”

Czasopismo prezentuje nowatorskie pomysły i rozwiązania metodyczne jednostek lekcyjnych, proponuje scenariusze lekcji, szkolnych imprez sportowych, konkursów i widowisk tematycznie związanych z kulturą fizyczną i promocją zdrowia. Zamieszcza szczegółowe opisy gier i zabaw, reguły dyscyplin sportowych, zasady organizacji i punktacji zawodów i rozgrywek na różnych poziomach, a także akty prawne dotyczące zasad organizacji i bezpieczeństwa zawodów, imprez sportowych, wycieczek, obozów i kolonii. Podejmuje problematykę osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza integracji niepełnosprawnej młodzieży na terenie szkoły. Przedstawia osiągnięcia naukowe w dziedzinie wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz metody diagnozowania i korygowania wad postawy ciała dzieci i młodzieży.

„WSPÓLNE TEMATY”

Pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” (pierwotny tytuł: tematy). Ukazuje się od 1995r. Czasopismo zawiera fachowe artykuły z następujących dyscyplin: praca socjalna, gerontologia, pedagogika specjalna, psychiatria, terapia, rehabilitacja, opieka długoterminowa. Pisze o: niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, seniorach, przewlekle i terminalnie chorych, umierających, długotrwale unieruchomionych, rodzinach problemowych, kobietach i dzieciach maltretowanych i wykorzystywanych, słabych socjalnie, wykluczonych społecznie, zaburzonych i chorych psychicznie, uzależnionych, profesjonalnie pomagających. Od 1999 roku ukazuje się dodatkowo kwartalnik „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających” Jest to zawsze zeszyt omawiający jedno zagadnienie, które ze względu na stopień ważności lub konieczność interdyscyplinarnego potraktowania wykracza poza ramy objętościowe miesięcznika.

„CHARAKTERY"

Pierwszy w Polsce ogólnopolski magazyn psychologiczny. Pismo wydawane jest od 1997 roku. To jedyny popularnonaukowy miesięcznik poświęcony psychologii. W „Charakterach” publikowane są artykuły pisane przez wybitnych polskich i zagranicznych autorów, ekspertów w swojej dziedzinie.

„MOJE DEKORACJE”

Moje dekoracje to kwartalnik dla osób, które lubią otaczać się nietuzinkowymi przedmiotami oraz mieszkać zindywidualizowanych wnętrzach.

„INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY”

Kwartalnik poruszający tematy związane z: diagnostyką interwencyjną (zabiegową), diagnostyką obrazową, elektrodiagnostyką, informatyką medyczną (telemedycyną; e-zdrowiem), technicznymi środkami terapeutycznymi, implantami, sztucznymi narządami, bezpieczeństwem stosowania środków technicznych w medycynie, transportem medycznym, finansowaniem, organizacją i zarządzaniem w jednostkach ochrony zdrowia oraz rolą inżynierów medycznych w ochronie zdrowia i ich kształceniem.

„MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Ukazuje się od listopada 1995 roku pod merytorycznym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Informuje o działaniach środowiska zawodowego i najważniejszych dla niego wydarzeniach. Prezentuje nowe koncepcje i trendy w pielęgniarstwie oraz rezultaty badań naukowych. Promuje nowoczesność w praktyce zawodowej i zachęca do ustawicznego doskonalenia. Przedstawia projekty społeczno-medyczne i kampanie prozdrowotne. Zapoznaje z profesjonalnym funkcjonowaniem personelu medycznego w Europie i na świecie.

„REMEDIUM”

Profesjonalny miesięcznik, prezentujący aktualne i wiarygodne informacje z zakresu wychowania i profilaktyki uzależnień i innych zachowań problemowych. Ideą „Remedium” jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia. Czasopismo w przystępny sposób przekazuje wiedzę z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym; szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania; badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia i in.

„PANACEA. LEKI ZIOŁOWE”

Kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku. Czasopismo poświęcone upowszechnianiu profilaktyki i leczenia powszechnych schorzeń cywilizacyjnych – z zastosowaniem leków pochodzenia naturalnego.

„GAZETA FARMACEUTYCZNA”

Miesięcznik branżowo-naukowy. Czasopismo służy środowisku polskiej farmacji informacją, opinią i poradą w zakresie wszelkich aspektów farmacji i medycyny.

„REHABILITACJA W PRAKTYCE”

Czasopismo dla praktyków fizjoterapii i rehabilitacji. Prezentuje: praktyczne teksty o charakterze poradnikowym, pisane przez praktyków fizjoterapii; modele terapii najczęściej spotykanych wśród pacjentów dolegliwości, diagnostykę i przykładowe działania terapeutyczne; przydatne fotoinstruktaże, szczegółowo pokazujące technikę wykonania zabiegu; ćwiczenia, badania, wytyczne do samodzielnego tworzenia procedur terapeutycznych – od diagnozy przez proces leczenia po profilaktykę nawrotów dolegliwości; informacje w postaci wskazówek od doświadczonych autorów, jak unikać najczęstszych błędów w terapii; strategie postępowania terapeutycznego, w sposób najbardziej efektywny łączące metody terapii manualnej, fizykoterapii i kinezyterapii.

„NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY”

Dwumiesięcznik kierowany do techników dentystycznych. Czasopismo tworzą czołowe nazwiska polskiego świata techniki dentystycznej, skupiając się jedynie na pracach osadzonych w polskich realiach. W każdym numerze zawarte są: fotorelacje z wykonywania uzupełnień protetycznych, najnowsze informacje na temat sprzętu i materiałów wykorzystywanych w laboratorium, artykuły na temat najnowszych technologii.

„ORTODONCJA W PRAKTYCE”

Wysokospecjalistyczne czasopismo poruszające zagadnienia związane z leczeniem endodontycznym. To praktyczny przewodnik zawierający: szczegółowe omówienia konkretnych problemów klinicznych; opisy technik leczenia, wskazówki postępowania przy przypadkach wymagających zintegrowanego leczenia; nowatorskie rozwiązania stosowane w skomplikowanych przypadkach ortodontycznych; opisy przypadków wzbogacone zdjęciami, tabelami, rycinami przedstawiającymi poszczególne etapy leczenia; praktyczne rady do wykorzystania podczas planowania leczenia ortodontycznego; analizy powikłań leczenia ortodontycznego.

Podsumowanie akcji - MAMY REKORD

21.12.2015

Akcja zbierania czekolad w naszej szkole, dla podopiecznych PCK w Szczecinie, dobiegła końca. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do niej i pragniemy poinformować, że tegoroczna zbiórka była wspaniała:

DZIĘKI WASZEJ HOJNOŚCI UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ 173 CZEKOLADY TO PRAWDZIWY REKORD

Bardzo dziękujemy i liczymy na WAS w przyszłym roku

Nauczyciele bibliotekarze

Wesołych Świąt

UWAGA KONKURS!

26.11.2015

Zapraszamy uczniów i słuchaczy naszej szkoły do udziału w konkursie pt.

„Zgadnij kim jestem”

Konkurs związany jest z twórczością Bolesława Prusa.

Regulamin konkursu wywieszony jest na TABLICY SAMORZĄDU SZKOLNEGO I TABLICY INFORMACYJNEJ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

Pobierz regulamin konkursu »

Organizatorzy:
Zespół do spraw czytelnictwa

„LALKA” Bolesława Prusa oraz muzyka gitarowa na inaugurację "Wieczorów kulturalnych" w sezonie 2015/2016

26.11.2015

Na inaugurację nowej formuły wieczorów wybraliśmy fragment „Lalki” B. Prusa w wykonaniu uczniów i nauczycieli.

Było to nawiązanie do tegorocznej edycji akcji Narodowego Czytania. 5 września w całej Polsce czytana była „Lalka” B. Prusa. Honorowy patronat nad akcją sprawuje Prezydent RP.

W klimat powieści przeniosła nas wspaniale przygotowana dekoracja, wykorzystana w inscenizacji oryginalna muzyka z serialu oraz aktorzy w strojach, które oddawały klimat powieści i charakter czytanej postaci.

Dopełnieniem tej części był fragment serialu „Lalka” w reżyserii Ryszarda Bera.

Jednak największą atrakcją wieczoru i jednocześnie gwiazdą było "Pajestka–Kostecki Duo" w składzie: Dawid Pajestka, Maciej Kostecki czyli duet gitar klasycznych. Goście zaprezentowali nam utwory kompozytorów brazylijskich i hiszpańskich.

Głosu postaciom literackim użyczyli:

Baronowa Krzeszowska - Helena Moryksiewicz,
Narrator - stary subiekt - Adam Wiśniewski
Sędzia - Jacek Antoniewski
Student Maleski - Karol Wąsowicz
Student Patkiewicz - Mateusz Szemiot
Adwokat - Mateusz Głazowski
Wokulski - Ireneusz Skoczka

W przygotowaniu wieczoru udział wzięli:

Ireneusz Skoczka, Izabella Stańczyk, Agnieszka Tomaszewska i Maria Szczęsna-Zakrzewska.

Zapraszamy do galerii z wieczoru »

Dopełnieniem wieczoru będzie KOKURS pt. „Zgadnij kim jestem”

(więcej informacji wkrótce)

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z literaturą i nie tylko.

Czasopisma zaprenumerowane przez bibliotekę szkoną na rok 2015

 1. BIBLIOTEKA W SZKOLE
 2. GAZETA FARMACEUTYCZNA
 3. GŁOS NAUCZYCIELSKI
 4. PANACEA. LEKI ZIOŁOWE
 5. NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY
 6. REHABILITACJA W PRAKTYCE
 7. ORTODONCJA W PRAKTYCE
 8. INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY
 9. WSPÓLNE TEMATY + NA TEMAT
 10. REMEDIUM
 11. CHARAKTERY
 12. MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 13. MOJE DEKORACJE
 14. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Godziny otwarcia biblioteki

Biblioteka szkolna ZCKZiU w Szczecinie zaprasza wszystkich uczniów, słuchaczy i pracowników szkoły do swojej siedziby pod nowym (starym) adresem ul. Broniewskiego 15.

ul. Broniewskiego 15
Poniedziałek 900-1500
Wtorek 800-1800
Środa 800-1800
Czwartek 800-1800
Piątek 800-1800
Sobota zjazdowa* 90-1500

Wieloletnia tradycja i zbiory bibliotek

Pierwsze wpisy w księgach inwentarzowych datuje się na rok 1956. Najstarsze książki pochodzą z 1896 roku. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy łącznie ponad 47 tyś. woluminów. Jego struktura to:

 • - podręczniki do każdego zawodu,
 • - literatura popularno – naukowa, która powinna zadowolić każdego,
 • - beletrystyka - na każdą wolną chwilę.

W czytelniach można skorzystać ze zbiorów audiowizualnych ( kasety wideo i audio, płyty CD i DVD, płyty CD-ROM ) i czasopism naukowych.

Udostępnianie zbiorów i przeglądanie katalogów odbywa się w formie elektronicznej w programie MOL Optivum.

Bardzo bogaty księgozbiór podręczników jest systematycznie wzbogacany o nowości związane z potrzebami w zakresie kształcenia w zawodach medycznych i społecznych. Zapewniamy podręczniki oraz literaturę uzupełniającą do wszystkich nauczanych przedmiotów.

Biblioteka przygotowuje wystawy książek, gazetki tematyczne, konkursy, spotkania z ludźmi kultury i nauki. Włączyła się do akcji bookcrossingu - zostawiania przeczytanych książek po to, by ktoś mógł je przeczytać i przekazać dalej. Zapraszamy. Uwolnij książkę, dziel się z innymi!

Multimedialne Centrum Informacji

W 2004r. w obu bibliotekach powstały Multimedialne Centra Informacji w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Europejski Fundusz Społeczny. W każdej czytelni znajdują się 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz skaner i drukarki.

Organizacja biblioteki szkolnej

Zasady korzystania z księgozbioru oraz czytelni multimedialnej ujęte są w osobnym regulaminie.

W bibliotekach jest prowadzona akcja bookcrossing - „Uwolnij książkę”. Jest to idea nieodpłatnego przekazywania książek. Książki te mogą być też zostawiane w przypadkowych miejscach jak park, kino, autobus itd. Idea pojawiła się w Polsce w 2003 r., a narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001 r.

Masz w swoich zbiorach książki, które już przeczytałeś i chciałbyś podarować je komuś innemu? Przynieś je do biblioteki!

Kontakt

W realizacji potrzeb w zakresie czytelnictwa i rozwoju zainteresowań pomogą :

 • mgr Agnieszka Tomaszewska
 • mgr Maria Szczęsna-Zakrzewska

Archiwum

Pokaż

Rok 2014 ogłoszono:

 • Rokiem Jana Karskiego
 • Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Rokiem Oskara Kolberga
 • Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytety Jagiellońskiego

Czasopisma w prenumeracie na rok 2014

 1. BIBLIOTEKA W SZKOLE
 2. GAZETA FARMACEUTYCZNA
 3. GŁOS NAUCZYCIELSKI
 4. PANACEA. LEKI ZIOŁOWE
 5. NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY
 6. REHABILITACJA W PRAKTYCE
 7. ORTODONCJA W PRAKTYCE
 8. NA RATUNEK
 9. INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY
 10. WSPÓLNE TEMATY + NA TEMAT
 11. REMEDIUM
 12. CHARAKTERY
 13. MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 14. MAŁY ARTYSTA

Zapraszamy do lektury nowych czasopism jakie zaprenumerowaliśmy dla uczniów i słuchaczy szkoły

Szczególnie polecamy:

Pierwszy polsko-angielski numer czasopisma, zapraszamy do zapoznania się z artykułami.

Tematy wydania: przewidywanie wyrzynania zębów mądrości, mikroinwazyjne metody leczenia i maskowania białych plam występujących u pacjentów po leczeniu ortodontycznym, zabiegi chirurgiczne wspomagające leczenie ortodontyczne oraz cyfrowa fotografia kliniczna w ortodoncji. Polecamy opis przypadku: dwa zęby zatrzymane w szczęce u pacjenta z epilepsją, upośledzonego umysłowo.

Zakres tematyczny:

Jeżeli:

 • potrzebują Państwo wzorów planu leczenia i postępowania przy przypadkach wymagających leczenia zintegrowanego z udziałem ortodonty, periodontologa, endodonty i protetyka,
 • chcą Państwo poznać najnowsze procedury leczenia ortodontycznego, m.in. pacjenta z rozszczepem podniebienia,
 • chcą dowiedzieć się Państwo, jak przeprowadzić diagnostykę pacjenta z zaburzeniami czynności narządu żucia, oraz czy i jak podjąć leczenie we własnym gabinecie,
 • zastanawiają się Państwo, "którego wybrać" w przypadku nadliczbowego siekacza bocznego,
 • chcą Państwo poznać najnowsze techniki "ściągania" zębów zatrzymanych,
 • widzą Państwo sens w doskonaleniu swojej klinicznej praktyki poprzez analizę oryginalnych przypadków klinicznych udokumentowanych sporą liczbą zdjęć i rycin,
 • obawiają się Państwo "wkręcić pierwszą śrubę" z powodu braku praktycznych informacji o mikroimplantach,
przedstawiamy Państwu najbardziej praktyczne rozwiązanie:

Ortodoncja w praktyce

To nowe czasopismo na rynku polskim. Zawiera oryginalne przypadki kliniczne, omawiane krok po kroku z wykorzystaniem sporej liczby zdjęć i rycin. Czasopismo informuje o najnowszych trendach w ortodoncji zarówno w kwestii oprzyrządowania, jak i leczenia.

Więcej na: http://www.ortodoncja.elamed.pl/

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący szerokie środowisko fizyków medycznych techników, inżynierów medycznych, lekarzy oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej.

Na łamach czasopisma swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się inżynierowie medyczni, radiolodzy, technicy, fizycy, pracownicy naukowi, instytucje akredytujące, laboratoria, producenci aparatury, firmy serwisujące itd.

Poruszamy tematy związane z: diagnostyką interwencyjną (zabiegową), diagnostyką obrazową, elektrodiagnostyką, informatyką medyczną (telemedycyną; e-zdrowiem), technicznymi środkami terapeutycznymi, implantami, sztucznymi narządami, bezpieczeństwem stosowania środków technicznych w medycynie, transportem medycznym, finansowaniem, organizacją i zarządzaniem w jednostkach ochrony zdrowia oraz rolą inżynierów medycznych w ochronie zdrowia i ich kształceniem.

Więcej na: http://inzynier-medyczny.pl/

Konkurs "Najlepsi sportowcy naszego regionu"

Konkurs skierowany był do uczniów szkoły.
Wpłynęły prace pokazujące sylwetki - Moniki Pyrek, Józefa Flaka i Marka Kolbowicza.

Jury w składzie mgr Hanna Żółtowska, mgr Maria Szczęsna-Zakrzewska i mgr Agnieszka Tomaszewska po obejrzeniu wszystkich prac, biorąc pod uwagę wygląd estetyczny jak i walory poznawcze postanowiło przyznać trzy równorzędne Pierwsze nagrody dla:

Katarzyny Bieleckiej kl. II Technik elektroradiolog
Iwony Graczyk - kl. II Technik elektroradiolog
Anity Toczyłowskiej - kl. II Technik elektroradiolog

Uczestniczkom konkursu gratulujemy i dziękujemy za bardzo ciekawe prace.
Prace konkursowe będzie można oglądać w czytelni biblioteki szkolnej.

Nagrodzone prace konkursowe:

Nagrodzone uczestniczki konkursu wraz z P. Dyrektor i nauczycielami:

Rok 2013 ogłoszono:

 • Europejskim Rokiem Obywateli UE
 • Rokiem Powstania Styczniowego
 • Rokiem Juliana Tuwima
 • Rokiem Osób Niepełnosprawnych

Polecamy lekturę

28.05.2013

Serdecznie zachęcamy do lektury bieżącego numeru "Nowoczesnego Technika Dentystycznego", w którym pojawiły się nowe działy. TEMATEM NUMERU niniejszego wydania jest artykuł autorstwa mgr tech. dent. Sylwii Adamskiej i mgr tech. dent. Tomasza Dąbrowskiego poświęcony mikrofilowemu wypełniaczowi ceramicznemu. W związku z dużym zainteresowaniem techniką ortodontyczną powołany został nowy dział poświęcony właśnie tej tematyce.

Czytaj dalej »

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego - "Tu mieszkam, moje ulubione miejsce …"

09.05.2013

Wernisaż odbył się 6 marca 2013r. w świetlicy internatu przy ul. Broniewskiego 8.

Prace oceniało jury w składzie:

 1. Magdalena Latocha - klasa II B Technik Farmaceutyczny
 2. Aleksandra Manelska - klasa II B Technik Farmaceutyczny
 3. Magdalena Kaźmierczak - klasa II B Technik Farmaceutyczny
 4. Adam Wiśniewski - klasa II Technik Masażysta
 5. mgr Ireneusz Skoczka
 6. mgr Agnieszka Tomaszewska

po burzliwych obradach postanowiło przyznać równorzędną I nagrodę ponieważ wszystkie nadesłane na Konkurs zdjęcia były piękne i pokazywały walory krajobrazowe miejscowości, z których pochodzą uczniowie oraz piękno zimowego krajobrazu stanowiącego tło dla budynków szkolnych.

Nagrodzeni

 1. Darii Maciąg - kl. I Technik Dentystyczny - zdjęcia: Drawno i okolice oraz budynki Szkoły
 2. Martina Sobczaka - kl. B Ratownik Medyczny - zdjęcia: morskie klimaty Świnoujścia

Wszystkim uczestnikom konkursu i przybyłym gościom bardzo dziękujemy

W czytelniach zapraszamy do lektury czasopism:

 • GŁOS DZIENNIK POMORZA
 • RZECZPOSPOLITA
 • BIBLIOTEKA W SZKOLE
 • GAZETA FARMACEUTYCZNA
 • PANACEA. LEKI ZIOŁOWE
 • NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY
 • FIZJOTERAPIA POLSKA
 • REHABILITACJA MEDYCZNA
 • SAMO ZDROWIE
 • KURIER SZCZECIŃSKI
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • PROBLEMY OPIKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
 • WSPÓLNE TEMATY + NA TEMAT
 • REMEDIUM
 • LIDER
 • INTEGRACJA
 • PROBLEMY SPOŁECZNE
 • CHARAKTERY
 • KOMPUTER ŚWIAT
 • REWALIDACJA
 • MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 • MEDI
 • WIEDZA I ŻYCIE

Kontakt

W realizacji potrzeb w zakresie czytelnictwa i rozwoju zainteresowań pomogą :

 • mgr Edyta Woźniak †

Regulamin konkursu fotograficznego

07.12.2012

Do pobrania: Regulamin konkursu fotograficznego pt. "Tu mieszkam, moje ulubione miejsce…"

Pobierz regulamin »

Wyniki Konkursu

 1. Magdalena Lemek - wiersz "Nadzieja"
 2. Żaneta Szymanek - wiersz "Słońce"
 3. Krzysztof Chudzio - wiersz "Jasność Promienista"
 4. Krzysztof Chudzio - wiersz "Jasność Promienista"

WYRÓŻNIENI

 • Izabela Strojna - wiersz "Campo di Fiori"
 • Przemysław Budziński - wiersz "Tak Mało"
 • Anna Raczkowska - wiersz "Słońce"

Rok 2011 - rokiem wielkich Polaków Czesława Miłosza i Marii Skłodowskiej-Curie

Biblioteka szkolna włączając się w ogólnopolskie obchody roku Czesława Miłosza zaprasza wszystkich uczniów WZSP do wzięcia udziału w konkursie na:

Plastyczną interpretację wiersza Czesława Miłosza

Więcej

"Festiwal nauki"

to propozycja uczniów kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog z okazji roku Marii Skłodowskiej-Curie

Przedsięwzięcie to będzie realizowane w formie quizu "50 pytań i odpowiedzi na 50-lecie kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog"

Szczegóły wkrótce

KONKURS NA BAJKĘ TERAPEUTYCZNĄ - dla bajkopisarzy!

W Bibliotece odbył się konkurs na temat "Za górami, za lasami - Pozytywne oddziaływanie bajki terapeutycznej na rozwój dziecka".

Więcej

Serdecznie witamy w Roku Szkolnym 2010/2011

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów bibliotecznych znajdujących się w bibliotece przy ul. Broniewskiego 15.

Zapewniamy podręczniki i literaturę zawodową oraz czasopisma dla zawodów medycznych i społecznych.

Wkrótce oferta biblioteki zostanie poszerzona o księgozbiór, który udostępniany będzie w budynku Szkoły przy al. Wyzwolenia 105.

Kontakt

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
Sekretariat przy ul. Broniewskiego 9
71-460 Szczecin
Telefon: 091 454-17-61
Fax: 091 454-18-05
E-mail: sekretariat@zckziu.pl
formularz kontaktowy »

Organ prowadzący
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Zawody których uczymy

Technik masażysta Technik dentystyczny Technik elektroradiolog Kurs opiekun medyczny Opiekun medyczny Opiekunka dziecięca Asystent Osoby Niepełnosprawnej Terapeuta Zajęciowy Opiekun W Domu Pomocy Społecznej Opiekun osoby starszej Technik usług kosmetycznych Technik sterylizacji medycznej