Europejskie Dni Dziedzictwa 2011

W "Kurierze Szczecińskim" - Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 - Gdzie najpierw był młyn...

21.09.2011

Niniejszy tekst ukazał się w "Kurierze Szczecińskim" 19 września 2011 roku.

DUŻĄ popularnością cieszą się trwające właśnie doroczne Europejskie Dni Dziedzictwa, organizowane w tym roku pod hasłem: "Kamienie milowe".

Ich szczecińscy uczestnicy byli w sobotę w Chojnie, Cedyni i Zatoni Dolnej, wczoraj poznawali zespół dawnych zakładów opiekuńczych Kuckenmuhle w Szczecinie, znajdujący się między dzisiejszymi ulicami Arkońską, Broniewskiego, Chopina i Wiosny Ludów. Pod koniec lat trzydziestych, kiedy na terenie Kuckenmuhle było 1500 pacjentów, nazistowskie władze Szczecina placówkę zlikwidowały, a w 1940 r. jej obiekty przeznaczyły na koszary i lazaret SS. Osoby chore psychicznie wysłano do obozów zagłady.

W latach 1938-39 powstały nowe budynki od strony dzisiejszej ul. Arkońskiej, zaprojektowane przez wybitnego architekta Hansa Reicho. Dziś jest tu Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Psychiatrii, Zespól Szkól Policealnych, obiekty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wyższej Szkoły Humanistycznej, parafia rzymsko -katolicka św. Kazimierza.

O historii zakładów Kuckenmuhle mówiła dr Bogdana Kozińska. W połowie XIX wieku założył je Gustav Jahn, kierownik zakładów , opiekuńczych w Szczecinie-Żelechowej, który kupił młyn i działkę przy potoku Warszowiec. W1863 r. Jahn otworzył jeden z pierwszych na terenie ówczesnych Prus zakładów opiekuńczych dla osób chorych psychicznie, najpierw dla dzieci, później także osób dorosłych. Zakład był w dużej mierze finansowany z funduszy obywatelskich i dobroczynnych, działał pod auspicjami Kościoła ewangelickiego, pracowały w nim siostry diakoniski. Rozwinął się na przełomie XIX i XX wieku (miał wówczas 75 budynków), kiedy zarządzał nim pastor Wilhelm Bernhard, inicjator budowy kościoła św. Kazimierza. Pr2y kościele jest głaz, który go upamiętnia. Można odczytać imię, funkcję i daty życia - nazwisko pastora po 1935 roku zostało zatarte.

O prowadzonych tu remontach i pracach konserwatorskich mówiła Elwira Wolender z Zespołu Miejskiego Konserwatora Zabytków.O przestrzennym rozwoju Kuckenmuhle i pracach związanych z trwającą budową obwodnicy, mówił inż. arch. Janusz Nekanda-Trepka, a o Zespole Szkół Policealnych -jego dyrektor Małgorzata Grędowicz. Problemy konserwatorskie prezentowała też Ewa Stanecka, wojewódzki zachodniopomorski konserwator zabytków. Moderatorem spotkania był Maciej Słomiński z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W najbliższy weekend zaplanowane są kolejne przedsięwzięcia EDD 2011. Dębno zaprasza na spotkanie poświęcone Aleksandrowi von Humboldtowi, właścicielowi majątku w Dysznie, współtwórcy Uniwersytetu Berlińskiego, Kamień Pomorski - na koncert poświęcony Janowi Pawłowi II, Koszalin - na wystawę "Muzealne Spotkania z Fotografią", Postomino - na rajd rowerowy i piknik ziemniaczany, Szczecin - na zwiedzenie Muzeum Komunikacji i Techniki oraz wycieczkę po Niebuszewie śladem szczecińskich Żydów, Szczecinek - na wystawę o tamtejszym zamku książęcym.